Szuhay György bizonyságtétele

Cimke: 
bizonyságtétel